Samfunnsbygger

Vi gir tilbake lokalt

FosenKraft er en engasjert samfunnsbygger. Med lokalt eierskap sikrer vi at overskuddet blir igjen i nærmiljøet.

Årlig bidrar vi med betydelige midler til lokale formål som fremmer trivsel og aktivitet lokalt.

Aktuelt

//

Publisert: 01.01.23

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

//

Publisert: 01.01.23

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

//

Publisert: 01.01.23

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.