Om FosenKraft

Historien til FosenKraft startet for over 80 år siden, da under navnet Fosen kommunale Kraftlag (FKK). I dag sikrer vi deg tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi, komplette elektrikertjenester, og driftssikre solcelleanlegg til en overkommelig pris for alle.

Vår historie - siden 1939

FKK ble stiftet i 1939 med kommunene Ørland, Stjørna, Jøssund og Nes som eiere. Teksdal kraftstasjon ble driftsatt i 1941 og utvidet i 1948. Kraften gikk hovedsakelig med til drift av sildoljefabrikken, men også gårdsbruk og private hjem fikk etter hvert tilgang på elektrisk kraft til motorer og lyspærer. Forbruket økte etter hvert jevnt og trutt og allerede i 1952 var det på høy tid at nettet ble tilknyttet resten av Trøndelag. FKK gikk da fra å være selvforsynt med kraft til å være et distribusjonsverk.

Etter kommunesammenslåinger på 60-tallet ble eierstrukturen endret. Våre nåværende eiere er Ørland Kommune (80%) og Indre Fosen Kommune (20%)

I 2001 ble FKK omgjort til aksjeselskap og nytt navn ble FosenKraft AS. Installasjonsvirksomheten ble skilt ut i eget selskap i 1999, før vi i 2015 gjorde en større omstrukturering av konsernet. FosenKraft består foruten mor-selskapet nå av FosenKraft Elektro, FosenKraft Energi, FosenKraft Eiendom og Getek. I tillegg har Konsernet eiereinteresser i Nettselskapet (38%), Kraftmontasjen (24%) og Osaelva Kraftverk (50%).

Dette har ført til en ytterligere effektivisering og kompetanseøkning i våre virksomhetsområder i tillegg til at vi nå er godt rustet til å møte fremtidens utfordringer og krav – slik vi har gjort i over 80 år!

Konsernet har sine kontorer i Energibygget i Bjugn i Ørland kommune.

Konsernsjef er Rune Otterstad (rune@fosenkraft.no)

Konsernet

Bærekraft, samfunnsansvar, innovasjon og utvikling har alltid stått sentralt i FosenKraft sin stolte og mangeårige historie. Med 100% lokalt eierskap er vi en selvfølgelig lokal bidragsyter.

I tillegg til Mor-selskapet består konsernet i dag av følgende selskaper:

Fosenkraft Elektro AS har elektrikere med bred kompetanse som dekker de tjenester du har behov for i en privat- eller næringsinstallasjon. Når du velger oss som din elektriker, slipper du derfor å forholde deg til mange forskjellige aktører. 

Fosenkraft Elektro gjør alt fra å prosjektere og planlegge komplette elektriske anlegg, til å utføre service og vedlikehold. Vi kan også være din rådgiver i forhold til smarte, energieffektive løsninger for ditt bygg, enten det er nyanlegg, rehabilitering eller utvidelse.

Getek AS har over 30 års erfaring fra solcellebransjen og installerte blant annet i 1993 det første nettilknyttede solcelleanlegget i Norge, (OL-landsbyen, Hamar). Sammen med Fosenkraft Elektro installerte vi i 2023 Fosens hittil største solcelleanlegg til Fosen Tools sitt bygg på Brekstad.

Parallelt har vi i Getek utviklet Hybride og autonome energiforsyningsløsninger som kombinerer sol, vind og diesel med høy driftssikkerhet. Dette har gjort oss til en ledende leverandør av strømforsyningsanlegg til aktører som NVE, Norsk Polarinstitutt, AVINOR, Forsvaret, FN og Politiet.
I dag innehar vi en unik kompetanse fra både nettilknyttede og offgrid- anlegg for meget krevende arktiske forhold og bygger markedets kanskje mest driftssikre strømforsyningsanlegg. Våre kunder skal være trygge på at de får den beste og mest driftssikre løsningen.

Fosenkraft Energi AS tilbyr gunstige strømavtaler i hele landet og har vært stolt lokal strømleverandør siden 1939. Viste du at vi produserer miljøvennlig og ren energi i vårt vannkraftverk i Teksdal og at fjernvarme anleggene våre i Bjugn og Brekstad leverer vannbåren varme til offentlige og private bygg i Botngård og Brekstad? Vi produserer også miljøvennlig energi fra solceller på eget kontorbygg! Produksjon av ren energi har alltid vært en viktig del av vår historie og er kjernen i vår forretningsvirksomhet.

Fosenkraft Eiendom AS leier ut, forvalter og utvikler eiendomsmasse tilhørende Fosenkraft AS. Vi har eiendommer i Ørland kommune, så ta gjerne kontakt hvis du er på utkikk etter å leie kontor, lager eller utvikle næringstomt.

I tillegg til konserninterne selskaper har Fosenkraft i dag eierskap i følgende selskaper:

Osaelva kraftverk AS (50%) Fosenkraft Energi AS har eierandel i småkraftkonsesjonen for Osaelva. Som ferdig utbygget elvekraftverk kan man oppnå fallhøyde på 82 m og 12 GWh i forventet årsproduksjon. Utbygging av vannkraft kan bidra til å stoppe klimaendringene.

Nettselskapet (38%)

Nettselskapet AS er et resultat av fusjon mellom nettselskapene Fosen Nett AS, Sodvin og Orkland. Målet med etableringen var å tilfredsstille myndighetenes krav om selskapsmessig og funksjonelt skille, beholde lokale kompetansearbeidsplasser og beredskap, økt leveransekvalitet, samt få en gunstig utvikling av nettleienivået. Selskapets forretningsadresse er Fosenkrafts lokaler i Ørland kommune.

Kraftmontasjen AS (24%)

Kraftmontasjen arbeider med linjebygging, kraftutbygging, drift og vedlikehold av høyspentanlegg. Selskapet er eid av FosenKraft, Sodvin Holding, Rissa Kraftlag og Orkland Energi med en klar ambisjon om å bli en betydelig nasjonal aktør innenfor sitt segment.

Indre Fosen Invest AS (11%)

Selskapet driver næringsutvikling i Indre Fosen gjennom deltakelse i andre selskaper med kapital og kompetanse, med formål om å beholde og skape arbeidsplasser og næringsaktivitet i kommunen, samt annen virksomhet knyttet til dette. 

Ørland Sparebank (18% av EK-bevis)

Fosenkraft er opptatt av næringsutvikling i vårt nærmiljø. Investering i EKB ordningen bidrar til å styrke lokalbankens ønskede vekst og bankens betjeningsevne spesielt ovenfor næringskunder lokalt.

Elekt AS (9%)

Selskapet har utviklet en app for å gi brukerne kontroll på- og hjelp til å redusere strømkostnadene, dette uavhengig av hvilken strømleverandør man har. Last ned appen i dag og bli en mester i å gjøre smarte strømvalg som påvirker både lommeboken og planeten vår du også.

Autoagri AS (9%)

AutoAgri utvikler og produserer autonome redskapsbærere. Reduksjon i klimautslipp, redusert bruk av gjødsel og plantevernmidler samt redusert jordpakking gjør kjøretøyene godt tilpasset landbruket, men kun fantasien begrenser mulige anvendelser.

Jobb i FosenKraft

Medarbeidernes kunnskap, serviceinnstilling og evne til fornyelse er vår viktigste ressurs. I Fosenkraft legger vi stor vekt på å fremme våre verdier og våre holdninger. Våre kjerneverdier er nær, lettbeint og attraktiv. Med dette som grunnlag bygger vi en kultur preget av stolhet, engasjement og profesjonalitet. Vi setter mennesket i sentrum og skaper varige verdier for våre kunder.

Vårt tverrfaglige miljø og totaltekniske kompetanse gjør at vi kan ta på oss spennende og krevende oppdrag. Vi har vekstambisjoner og trenger flinke hender og skarpe hoder for å nå våre mål.

Høres dette spennende ut? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Åpen søknad

Vi søker alltid etter dyktige medarbeidere så hvis dette er noe for deg kan du henvende deg til HR og Organisasjonsutvikling. Velg i nedtrekksmenyen under om du søker fast stilling, lærlingeplass eller utplassering.

Ledige stillinger i FosenKraft

Vil du jobbe sammen med oss? Se våre stillingsannonser her. 

Lærlingeplass

Vi utdanner morgendagens fagfolk, og hos oss vil du jobbe sammen med erfarne fagarbeidere underveis i læretiden.

En viktig del av Fosenkraft sitt samfunnsansvar er å gi ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse.

Du vil få varierte og spennende hverdager, med mye læring og utfordrende oppgaver.