Søk om støtte

FosenKraft er en selvfølgelig bidragsyter til lag, individuelle utøvere, foreninger og arrangement lokalt.

Vi gir tilbake lokalt

Fosenkraft er en engasjert samfunnsbygger. Med lokalt eierskap sikrer vi at overskuddet blir igjen i nærmiljøet. Årlig bidrar vi med betydelige midler til lokale formål som fremmer trivsel og aktivitet lokalt.

Ved å velge Fosenkraft er du med på å støtte lokale lag, foreninger, individuelle utøvere og arrangementer, slik at de kan fokusere mindre på tidskrevende innsamlingsaktiviteter og heller bruke mer tid på å utvikle og tilby spennende aktiviteter.

For å sikre en rettferdig og effektiv tildeling av støtte, vurderer vi søknader om sponsing og støtte tre ganger årlig. Søknader som gir oss mulighet for profilering og reklameverdi vil bli foretrukket.

Vi oppfordrer derfor lag, foreninger, individuelle utøvere og arrangementer med tilknytning til lokalsamfunnet vårt til å søke støtte hos oss. Sammen kan vi gjøre en positiv forskjell og bidra til å styrke vår felles fremtid.

Hvem kan søke?

Lag, individuelle utøvere, foreninger og arrangementer med lokal tilknytning.
Barne- og ungdomsaktiviteter har prioritet.
Støtte gis i hovedsak ikke til drift, kommersielle virksomheter eller aktiviteter som faller innenfor det offentliges økonomiske ansvar.

Årlige søknadsfrister: 1. mai, 1. oktober og 1. februar. Vi vil gi tilbakemelding til alle søkere innen 14 dager etter at søknadsfristen har utløpt.

Dersom man ønsker å sende vedlegg til søknaden kan dette gjøres på e-post: bengt@fosenkraft.no

Søk om støtte her

Søknadsfrister er 1. mai, 1. oktober og 1. februar. Vi vil gi tilbakemelding til alle søkere innen 14 dager etter at søknadsfristen har utløpt. Søknader behandles ikke mellom disse tre datoer, så vær tidlig ute med din søknad.

Dersom man ønsker å sende vedlegg til søknaden kan dette gjøres på e-post: bengt@fosenkraft.no